ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľa Ulica Obec IČO
Spoločnosť Šariš, a.s. Námestie slobody 57Sabinov31720463

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzky Obec Okres VS
Skládka Ražňany RažňanySabinov750080104