ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľa Ulica Obec IČO
Spoločnosť Šariš, a.s. Námestie slobody 57Sabinov31720463

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzky Obec Okres VS
Skládka Ražňany RažňanySabinov750080104

ZOZNAM VYDANÝCH INTEGROVANÝCH POVOLENÍ:
Por. Číslo IP zo dňa IP zrušenie Text IP
Z103.10.2008Text IP
Z212.10.2009Text IP
Z323.06.2010Text IP
IPSZ416.05.2012Text IP
IPZ519.07.2012Text IP
IPZ608.02.2013Text IP
Z712.02.2014Text IP
S923.11.2017Text IP
S904.03.2019Text IP
Z1025.02.2019Text IP
08.12.2019Text IP
IP12.07.2004Text IP