ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľa Ulica Obec IČO
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce Žakovce 189Žakovce36450332

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzky Obec Okres VS
Žakovce - Skládka odpadov Úsvit ŽakovceKežmarok750070104