ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľa Ulica Obec IČO
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce Žakovce 189Žakovce36450332

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzky Obec Okres VS
Žakovce - Skládka odpadov Úsvit ŽakovceKežmarok750070104

ZOZNAM VYDANÝCH INTEGROVANÝCH POVOLENÍ:
Por. Číslo IP zo dňa IP zrušenie Text IP
IPZ112.07.2005Text IP
IPSZ218.10.2006Text IP
IPSZ314.05.2007Text IP
IPZ409.10.2007Text IP
Z519.01.2011Text IP
IPZ609.03.2011Text IP
IPZ711.06.2013Text IP
IPZ812.02.2014Text IP
SZ917.12.2014Text IP
SZ1007.10.2016Text IP
SZ1106.09.2016Text IP
Z1223.07.2018Text IP
Z1312.12.2018Text IP
Z1426.07.2019Text IP
Z1513.08.2019Text IP
05.12.2019Text IP
IP19.07.2004Text IP