ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľa Ulica Obec IČO
Spoločnosť Stredné Považie a.s. Súvoz 1Trenčín34119647

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzky Obec Okres VS
Skládka Luštek Dubnica nad Váhom Dubnica nad VáhomIlava770070103