ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľa Ulica Obec IČO
Spoločnosť Stredné Považie a.s. Súvoz 1Trenčín34119647

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzky Obec Okres VS
Skládka Luštek Dubnica nad Váhom Dubnica nad VáhomIlava770070103

ZOZNAM VYDANÝCH INTEGROVANÝCH POVOLENÍ:
Por. Číslo IP zo dňa IP zrušenie Text IP
IPZ123.11.2009Text IP
IPZ221.09.2012Text IP
IPSZ326.02.2014Text IP
IPSZ402.09.2014Text IP
IPSZ520.08.2015Text IP
IPZ617.06.2016Text IP
SZ823.10.2017Text IP
Z914.12.2018Text IP
SZ1011.03.2019Text IP
Z1106.12.2018Text IP
Z1218.11.2019Text IP
Z1306.08.2020Text IP
Z1416.02.2021Text IP
Z1511.03.2021Text IP
IP30.04.2007Text IP
S08.06.2017Text IP