ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľa Ulica Obec IČO
BZENEX BMP, s.r.o. Bzenica č. 344Bzenica36776459

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzky Obec Okres VS
Nová skládka odpadov Bzenica - Uhlisko BzenicaŽiar nad Hronom470670217
Skládka odpadov Bzenica - Uhlisko BzenicaŽiar nad Hronom470670105