ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľa Ulica Obec IČO
BZENEX BMP, s.r.o. Bzenica č. 344Bzenica36776459

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzky Obec Okres VS
Nová skládka odpadov Bzenica - Uhlisko BzenicaŽiar nad Hronom470670217
Skládka odpadov Bzenica - Uhlisko BzenicaŽiar nad Hronom470670105

ZOZNAM VYDANÝCH INTEGROVANÝCH POVOLENÍ:
Por. Číslo IP zo dňa IP zrušenie Text IP
Z101.08.2006Text IP
Z229.12.2006Text IP
SZ322.09.2008Text IP
Z401.12.2008Text IP
Z517.12.2008Text IP
Z623.03.2009Text IP
Z707.11.2011Text IP
Z823.10.2013Text IP
Z914.10.2015Text IP
Z1023.03.2016Text IP
Z1125.10.2016Text IP
Z1212.12.2018Text IP
IP02.05.2006Text IP