ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľa Ulica Obec IČO
BZENEX BMP, s.r.o. Bzenica č. 344Bzenica36776459

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzky Obec Okres VS
Nová skládka odpadov Bzenica - Uhlisko BzenicaŽiar nad Hronom470670217
Skládka odpadov Bzenica - Uhlisko BzenicaŽiar nad Hronom470670105

ZOZNAM VYDANÝCH INTEGROVANÝCH POVOLENÍ:
Por. Číslo IP zo dňa IP zrušenie Text IP
Z109.07.2018Text IP
Z230.10.2020Text IP
S11.12.2018Text IP
10.12.2019Text IP
IPS06.02.2018Text IP