ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľa Ulica Obec IČO
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. Pusté Sady 131Pusté Sady34100644

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzky Obec Okres VS
Skládka odpadov Pusté Sady Pusté SadyGalanta370280104