ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľa Ulica Obec IČO
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. Pusté Sady 131Pusté Sady34100644

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzky Obec Okres VS
Skládka odpadov Pusté Sady Pusté SadyGalanta370280104

ZOZNAM VYDANÝCH INTEGROVANÝCH POVOLENÍ:
Por. Číslo IP zo dňa IP zrušenie Text IP
IP003.07.2006Text IP
Z105.12.2006Text IP
IPSZ215.07.2008Text IP
IPZ329.12.2008Text IP
IPZ418.12.2008Text IP
IPZ520.07.2010Text IP
Z722.06.2016Text IP
Z818.12.2018Text IP
Z923.04.2019Text IP