ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľa Ulica Obec IČO
Waste transport, a.s Kukuričná 8Bratislava - MČ Nové Mesto36046221

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzky Obec Okres VS
Skládka odpadov Mochovce Kalná nad HronomLevice370290104
Zariadenie na zber nebezpečných odpadov a biodegradácia Waste transport, a.s., prevádzka Žirany ŽiranyNitra374820107