ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľa Ulica Obec IČO
Waste transport, a.s Kukuričná 8Bratislava - MČ Nové Mesto36046221

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzky Obec Okres VS
Skládka odpadov Mochovce Kalná nad HronomLevice370290104
Zariadenie na zber nebezpečných odpadov a biodegradácia Waste transport, a.s., prevádzka Žirany ŽiranyNitra374820107

ZOZNAM VYDANÝCH INTEGROVANÝCH POVOLENÍ:
Por. Číslo IP zo dňa IP zrušenie Text IP
IP007.01.2005Text IP
IPZ223.12.2005Text IP
IPZ308.03.2006Text IP
Z502.01.2007Text IP
IPZ630.05.2008Text IP
IPSZ830.08.2011Text IP
Z919.01.2012Text IP
SZ1001.10.2012Text IP
Z1112.11.2012Text IP
SZ1212.11.2013Text IP
SZ1320.02.2014Text IP
SZ1502.04.2015Text IP
Z1612.05.2016Text IP
SZ1718.05.2018Text IP
Z1820.10.2017Text IP
Z1901.12.2017Text IP
SZ2022.03.2018Text IP
Z2125.06.2018Text IP
Z2211.12.2018Text IP
Z2318.12.2018Text IP
Z2416.07.2020Text IP
Z2503.05.2021Text IP