ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľa Ulica Obec IČO
Waste transport, a.s Kukuričná 8Bratislava - MČ Nové Mesto36046221

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzky Obec Okres VS
Skládka odpadov Mochovce Kalná nad HronomLevice370290104
Zariadenie na zber nebezpečných odpadov a biodegradácia Waste transport, a.s., prevádzka Žirany ŽiranyNitra374820107

ZOZNAM VYDANÝCH INTEGROVANÝCH POVOLENÍ:
Por. Číslo IP zo dňa IP zrušenie Text IP
IP016.07.2008Text IP
IPSZ111.12.2008Text IP
IPZ222.05.2009Text IP
IPZ404.11.2011Text IP
Z504.08.2014Text IP
IPZ626.06.2015Text IP
Z721.06.2016Text IP
SZ819.06.2018Text IP
Z920.04.2020Text IP
Z1025.03.2021Text IP