ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľa Ulica Obec IČO
Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735Trenčín34115901

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzky Obec Okres VS
Regionálna skládka Veľký Krtíš, Priemstav Veľký KrtíšVeľký Krtíš740010103
Regionálna skládka odpadov Banská BystricaBanská Bystrica740060103