ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľa Ulica Obec IČO
BORINA EKOS s.r.o. Livinské Opatovce36300225

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzky Obec Okres VS
Skládka odpadov Livinské Opatovce - Chudá Lehota Livinské OpatovcePartizánske370300104