ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľa Ulica Obec IČO
BORINA EKOS s.r.o. Livinské Opatovce36300225

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzky Obec Okres VS
Skládka odpadov Livinské Opatovce - Chudá Lehota Livinské OpatovcePartizánske370300104

ZOZNAM VYDANÝCH INTEGROVANÝCH POVOLENÍ:
Por. Číslo IP zo dňa IP zrušenie Text IP
SZ106.12.2007Text IP
Z203.12.2008Text IP
Z418.12.2008Text IP
Z501.12.2010Text IP
IPSZ616.05.2012Text IP
IPSZ725.06.2012Text IP
Z827.04.2013Text IP
Z916.07.2013Text IP
IPZ1016.05.2014Text IP
IPSZ1124.06.2014Text IP
Z1215.04.2015Text IP
Z1324.06.2016Text IP
SZ1410.11.2016Text IP
Z1517.02.2017Text IP
SZ1623.05.2017Text IP
SZ1705.04.2018Text IP
Z1809.05.2018Text IP
Z1930.05.2018Text IP
Z2006.09.2018Text IP
Z2118.12.2018Text IP
Z2219.03.2019Text IP
Z2311.02.2020Text IP
S14.12.2017Text IP
S17.02.2017Text IP
S25.05.2017Text IP