ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľa Ulica Obec IČO
Spoločnosť Pohronie a.s. M.R.Štefánika 3355Zvolen36004472

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzky Obec Okres VS
Skládka odpadov Zvolenská Slatina Zvolenská SlatinaZvolen470490105