ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľa Ulica Obec IČO
Spoločnosť Pohronie a.s. M.R.Štefánika 3355Zvolen36004472

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzky Obec Okres VS
Skládka odpadov Zvolenská Slatina Zvolenská SlatinaZvolen470490105

ZOZNAM VYDANÝCH INTEGROVANÝCH POVOLENÍ:
Por. Číslo IP zo dňa IP zrušenie Text IP
Z101.08.2006Text IP
SZ220.10.2008Text IP
Z305.09.2011Text IP
Z421.10.2013Text IP
SZ508.10.2014Text IP
Z613.10.2015Text IP
Z701.12.2015Text IP
Z814.03.2016Text IP
Z903.07.2018Text IP
IP19.04.2006Text IP
03.09.2019Text IP