ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľa Ulica Obec IČO
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné 390Kostolné34133861

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzky Obec Okres VS
Skládka odpadov Kostolné KostolnéMyjava370310104
Skládka odpadov Rakovice RakovicePiešťany370310203