ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľa Ulica Obec IČO
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné 390Kostolné34133861

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzky Obec Okres VS
Skládka odpadov Kostolné KostolnéMyjava370310104
Skládka odpadov Rakovice RakovicePiešťany370310203

ZOZNAM VYDANÝCH INTEGROVANÝCH POVOLENÍ:
Por. Číslo IP zo dňa IP zrušenie Text IP
IP016.03.2004Text IP
Z115.01.2009Text IP
Z219.07.2010Text IP
SZ323.05.2012Text IP
SZ414.10.2013Text IP
SZ505.03.2015Text IP
Z612.07.2016Text IP
Z720.01.2017Text IP
Z817.12.2018Text IP
Z919.12.2018Text IP
Z1018.09.2019Text IP