ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľa Ulica Obec IČO
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné 390Kostolné34133861

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzky Obec Okres VS
Skládka odpadov Kostolné KostolnéMyjava370310104
Skládka odpadov Rakovice RakovicePiešťany370310203

ZOZNAM VYDANÝCH INTEGROVANÝCH POVOLENÍ:
Por. Číslo IP zo dňa IP zrušenie Text IP
IP024.09.2004Text IP
SZ104.08.2006Text IP
Z203.09.2007Text IP
Z326.02.2009Text IP
SZ417.06.2010Text IP
Z624.09.2013Text IP
SZ709.12.2014Text IP
SZ821.07.2015Text IP
SZ916.02.2016Text IP
Z1027.05.2016Text IP
Z1116.12.2016Text IP
Z1215.12.2017Text IP
Z1317.12.2018Text IP
Z1428.06.2019Text IP
Z1517.04.2020Text IP