ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľa Ulica Obec IČO
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. Továrenská 30Spišská Belá36489042

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzky Obec Okres VS
Skládka odpadov Spišská Belá, na odpad ktorý nie je nebezpečný Spišská BeláKežmarok571360107

ZOZNAM VYDANÝCH INTEGROVANÝCH POVOLENÍ:
Por. Číslo IP zo dňa IP zrušenie Text IP
Z128.10.2009Text IP
IPZ206.03.2012Text IP
IPZ305.12.2012Text IP
IPZ410.07.2015Text IP
Z728.06.2021Text IP
Z05.06.2018Text IP
29.10.2007Text IP